امروز شاخص کل با 166.5 واحد افزایش و افزایش 0.21 درصدي نسبت به روز قبل به 78.448واحد رسيد. ارزش کل معاملات 404 میلیارد تومان بود که از این مقدار نزديك به 249 میلیارد آن مربوط به سهم های بورسی و مابقی معاملات مربوط به بازار فرابورس بودند.

بيشترين تاثير منفی بر شاخص کل را نماد فولاد با (62.82) واحد و بیشترین تاثیر مثبترا نماد خساپا با 62.12 واحد بر جاي گذاشتند و شاخص فرابورس با 0.8واحد افزایش به 795 واحد رسید که مارون با (3.83) واحد بیشترین تاثير منفی را بر ايفكس بر جاي گذاشت. بافروکش کردن جو مثبت نمادهای معدنی و فلزی امروز شاهد افزایش تقاضا در گروه خودرویی و به تبع آن در سایر گروه های بازار بودیم اما شاخص کل با توجه به تاثیر منفی نمادهای معدنی و فلزاتی رشد چندانی نکرد. خودرویی ها پرتقاضا بوده و سایپا ازابتدای صبح به صف خرید سنگینی رسید و در ادامه با صف خرید شدن خودرو که در روزهای قبل افت قابل توجهی را تجربه کرده بود تقاضا برای بیشتر نمادهای گروه سنگین تر شده و بیشتر نمادهای گروه به صف خرید رسیدند. بانکی ها بعد از مدت ها روزی مثبت و پرتقاضا را پشت سر گذاشته و تمامی نمادهای گروه در درصدهای مثبت معامله شده و وتجارت و وپست به صف خرید رسیدند. پالایشی ها نیز جوی مثبت داشتند و در میانه های بازار و با اعلام خبر افزایش سرمایه شتران شاهد افزایش تقاضا در این نماد و بیشتر نمادهای گروه بودیم و شتران به صف خرید و ونفت نیز که در روزهای اخیر پرحجم معامله شده است پرحجم معامله شده و به صف خرید رسید. فلزاتی و معدنی ها امروز فشار فروش بالایی راتجربه کردند و کگل و ومعادن تا آستانه منفی معامله شدند و فولاد بیشترین تاثیرمنفی را بر شاخص کل گذاشت. ادامه فشار تقاضا در نمادهای بیمه ای و حجم بالای معاملات البرز، حجم بالای معاملات وساپا و صف خرید نسبتا سنگین آن، ادامه صف فروش آکنتور علیرغم حجم بالای معاملات و افت 9 درصدی حفارس بعد از بازگشایی از جمله نکات قابل توجه امروز بازار بودند.

منبع : سبزرهان‌ بورس گزارش بازار یکشنبه 5 اردیبهشت 95
برچسب ها : نمادهای ,افزایش ,گروه ,شاخص ,معاملات ,بازار ,نمادهای گروه ,بالای معاملات ,بیشتر نمادهای ,پرحجم معامله ,نمادهای معدنی ,شاهد افزایش تقاضا