امروز شاخص کل با 12.68 واحد افزایش و افزایش 0.02 درصدي نسبت به روز قبل به 78.281واحد رسيد. ارزش کل معاملات 831 میلیارد تومان بود که از این مقدار نزديك به 248 میلیارد آن مربوط به سهم های بورسی و مابقی معاملات مربوط به بازار فرابورس بودند.

بيشترين تاثير مثبت بر شاخص کل را نماد کچاد با 75.4 واحد و نماد خساپا با 59.38واحد بر جاي گذاشتند و شاخص فرابورس با 1.7واحد افزایش به 794 واحد رسید که زاگرس با 1.59 واحد بیشترین تاثير مثبت را بر ايفكس بر جاي گذاشت. امروزاز فشار فروش روزهای قبل خبری نبود و شاهد جوی نسبتا متعادل و آرام در بازار بودیمو شاخص کل اندکی مثبت شد. در گروه خودرویی امروز شاهد حجم بالای معاملات و افزایشتقاضا در بیشتر نمادهای گروه بودیم و خساپا و خزامیا به صف خرید رسیدند اما درنمادهای خودرو و خاور فشار فروش همچنان زیاد بود و علیرغم حجم بالای معاملات شاهدبسته شدن قیمت پایانی آن ها در درصدهای منفی بودیم. معدنی ها امروز نیز پرتقاضا ومثبت بودند و کچاد بعد از بازگشایی رشدی 5 درصدی را تجربه کرد و کگل تا نزدیکیآستانه منفی معامله شد و صف خرید کبافق بعد از مدت ها عرضه شده و سهم تا آستانهمنفی نیز معامله شد. در گروه فلزات اساسی علیرغم رشد بالای فلزات در بازارهایجهانی در روزهای پایانی هفته قبل شاهد جوی منفی و معامله بیشتر نمادهای گروه دردرصدهای منفی بودیم اما ارفع همچنان صف خرید سنگین خود را حفظ کرد و فاسمین نیز بهصف خرید رسید. تقاضای بالا برای نمادهای بیمه ای از جمله نکات قابل توجه امروزبازار بود و نمادهای چون دانا، ملت و آسیا با صف خرید روز را به پایان بردند.   

منبع : سبزرهان‌ بورس گزارش بازار شنبه 4 اردیبهشت 95
برچسب ها : شاخص ,گروه ,نمادهای ,معاملات ,واحد ,منفی ,نمادهای گروه ,منفی بودیم ,بیشتر نمادهای ,بالای معاملات ,فشار فروش